• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
  • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 1.5.
Предмет јавне набавке: Материјал за текуће одржавање партија 1.5.– Молерско фарбарски материјал
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Датум објаве: 24.06.2020
poziv 2020-молерско фарбарски  материјал.pdf-2020-06-24 11:08:405.молерско фарбарски материјал-конкурсна документација 2020.pdf-2020-06-24 11:08:46molersko farbarski obaveštenje o zaključenom ugovoru 2020 (4).pdf-2020-08-03 10:21:49odluka o dodeli ugovora-molersko farbarski materijal 2020.pdf-2020-07-13 11:49:54
Редни број набавке: 1.2.
Предмет јавне набавке: МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ Партија 1.2. – браварски материјал
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Датум објаве: 24.06.2020
poziv 2020-браварски материјал.pdf-2020-06-24 11:07:091.2 браварски 2020.pdf-2020-06-24 11:07:16bravarski obaveštenje o zaključenom ugovoru 2020 (1).pdf-2020-08-03 10:23:01odluka o dodeli ugovora bravarski-2020.pdf-2020-07-13 11:54:10
Редни број набавке: 1.4.
Предмет јавне набавке: МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ Партија 1.4. – ВОДОВОДНО КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Датум објаве: 24.06.2020
poziv 2020-водоводно канализациони  материјал.pdf-2020-06-24 11:05:22vodovod i kanalizacijaobaveštenje o zaključenom ugovoru 2020 (3).pdf-2020-08-03 10:18:051.4 vodovodnо канализациони материјал 2020.pdf-2020-06-24 11:05:29vodovod i kanalizacijaobaveštenje o zaključenom ugovoru 2020 (3).pdf-2020-08-03 10:24:55odluka o dodeli ugovora-vodov.kanal.materijal 2020.pdf-2020-07-13 11:56:07
Редни број набавке: 1.3.
Предмет јавне набавке: МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ партија 1.3. - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Датум објаве: 24.06.2020
poziv 2020-грађевински  материјал.pdf-2020-06-24 11:03:521.3 грађевински материјал  2020.pdf-2020-06-24 11:04:00gradjevinski obaveštenje o zaključenom ugovoru 2020 (2).pdf-2020-08-03 10:26:06odluka o dodeli ugovora -građevinski materijal -2020.pdf-2020-07-13 11:52:14
Редни број набавке: 1.1.1
Предмет јавне набавке: МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
Врста набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Датум објаве: 24.06.2020
poziv 2020.pdf-2020-06-24 11:02:191.1 електроматеријал 2020.pdf-2020-06-24 11:02:26оdluka o dodeli ugovora elektr materijal 2020.pdf-2020-07-13 12:03:24
Редни број набавке: 1.2.2/2020
Предмет јавне набавке: Услуге сервисирања и поправке возила
Врста набавке: ЈНМВ
Датум објаве: 28.05.2020
Рок: 09.06.2020
позив за подношење понуда 2020.pdf-2020-05-28 08:54:05конкурсна документација -одржавање возила 2020.pdf-2020-05-28 08:54:29obaveštenje o zaključenom ugovoru.pdf-2020-07-02 13:25:01odluka o dodeli ugovora -servisiranje 2020.pdf-2020-06-17 12:00:16
Редни број набавке: 1.1.3/20
Предмет јавне набавке: набавка горива за моторна возила
Врста набавке: ЈНМВ
Датум објаве: 25.05.2020
Рок: 05.06.2020
позив за подношење понуда.pdf-2020-05-25 12:14:40конкурсна документација.pdf-2020-05-25 12:15:15obaveštenje o zaključenom ugovoru (1).pdf-2020-07-03 09:54:31одлука о додели уговора 2020.pdf-2020-06-10 12:32:42
Редни број набавке: 1.2.3/2020
Предмет јавне набавке: Осигурање
Врста набавке: ЈНМВ
Датум објаве: 13.04.2020
poziv osiguranje 2020.pdf-2020-04-13 11:13:16konkursna dokumentacija osiguranje 2020.pdf-2020-04-13 11:15:15obavestenje o zakljucenom ugovoru 2020.pdf-2020-04-16 09:35:01oddluka o dodeli ugovora -osiguranje 2020.pdf-2020-04-13 11:14:21
Редни број набавке:
Предмет јавне набавке: ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2020.ГОДИНУ
Врста набавке:
Датум објаве: 13.02.2020
plan JN 2020.pdf-2020-02-13 09:24:08
keyboard_arrow_up
item

din.