• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
  • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

О Г Л А С за отуђење покретних ствари- расходованих бетонских тезги из својине ЈКП“ТРЖНИЦА“ НИШ у поступку јавног надметања - лицитација

  • person
  • access_time 09.10.2023

На основу члана 37 Статута ЈКП“Тржница“ Ниш, број 620-32017 од 03.03.2017.године и Одлуке Одлуке Надзорног одбора ЈКП“Тржница“ Ниш,  број 409-5/2018 од  08.10.2018.године и указане потребе одржавања поступака отуђења покретних ствари из својине предузећа  расходованих бетонских тезги,  дана  09.10.2023.године  расписује

О Г Л А С

за отуђење покретних ствари- расходованих бетонских тезги из својине ЈКП“ТРЖНИЦА“ НИШ у поступку јавног надметања - лицитација

Услови отуђења: основна средства се продају у виђеном стању, а купац преузима ствари о сопственом трошку.

Подаци о основним средствима која се отуђују: преглед расходованих тезги по спецификацији који су предмет отуђења, на платоу  пијаце „Тврђава“  у периоду од 8,00 часова до 10,00 часова, а више информација у Управи предузећа Ђуке Динић број 4, број телефона 018/257-525, факс 018/ 257-565, и моб. 063/ 449-182. Контакт особа Никола Ждраљевић,  моб.телефон у предузећу 063/ 449-182.

Цена: понуђени износ цене за отуђење основних средстава-расходованих бетонских тезги износи  200,оо динара по комаду. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 10,оо динара. Плаћање се врши одједном, непосредно након спроведеног поступка и потписивања купопродајног уговора.

Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: након спроведеног јавног надметања-лицитације, основних средстава, предају се учеснику лицитације који је понудио највишу цену.

Учесници: Учесници у поступку јавног надметања могу бити правна и физичка лица.

Пријава за учешће у поступку јавног надметања мора да садржи: -за физичка лица: име и презиме, јмбг и адреса становања, - за правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис овлашћеног лица и печат.

Одржавање поступка: јавно надметање-лицитација ће се спровести 11.10.2023.године  на платоу пијаце „Тврђава“ у 10 часова. Поступак јавног надметања сматра се  успелим ако је у поступку учествовао најмање један учесник.

Објављивање огласа: оглас ће се објавити и на огласној табли предузећа у Управној згради ЈКП“Тржница“ Ниш, Ђуке Динић број 4 у Нишу.

 

ЈКП“ТРЖНИЦА“ НИШ


SKM_C22723101109190

keyboard_arrow_left Претходна Наредна keyboard_arrow_right

Контакт инфо

Управа
  • Адреса: Ђуке Динића 4
  • Телефон: 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 515-048; 515-044
  • Факс: 018/ 257-525; 257-565;
Комерцијала
  • Адреса: Ђуке Динић 4
  • Телефон: 018/ 513-596

Горан Ђорђевић

Директор ЈКП

mail_outline
keyboard_arrow_up
item

din.