• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
  • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

ОГЛАС о заснивању закупа пословног простора прикупљањем писаних понуда број - ЦВЕТНА ПИЈАЦА

  • person
  • access_time 22.05.2024

На основу члана 3. и 4. Правилника о давању у закуп и начину коришћења пословног и пијачног простора – земљишта за постављање монтажних објеката на пијацама, објављује следећи:

 

О Г Л А С

о заснивању закупа пословног простора

прикупљањем писаних понуда

 

Расписује се оглас ради заснивања закупа пословног простора - локала бр.24(18,3м2), 25(19,2м2), 26(15,3м2), 27(15,3м2) на „Цветној пијаци, прикупљањем писаних понуда у затвореним ковертама.

Писане понуде у затвореној коверти доставити на адресу ЈКП „Тржница“ Ниш, Ђуке Динић бр.4 или лично у просторијама Управне зграде, са назнаком не отварати, понуда за локал бр. 24,25,26,27 на „Цветној пијаци“

Отварање писаних понуда у затвореним ковертама одржаће се дана 29.05.2024. год. у просторијама Управе предузећа ЈКП „Тржница“ Ниш са почетком у 1000 часова. Лица која су послала писане понуде могу присуствовати отварању.

Све информације у вези са огласом могу се добити у Управи ЈКП „Тржница“ Ниш у канцеларији број 10 или на телефон бр. 018/257-525.

 ОДЛУКА о формирању комисије

ОГЛАС о заснивању закупа пословног простора прикупљањем писаних понуда број 575-001/24 од 22.05.2024.

keyboard_arrow_left Претходна

Контакт инфо

Управа
  • Адреса: Ђуке Динића 4
  • Телефон: 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 515-048; 515-044
  • Факс: 018/ 257-525; 257-565;
Комерцијала
  • Адреса: Ђуке Динић 4
  • Телефон: 018/ 513-596

Горан Ђорђевић

Директор ЈКП

mail_outline
keyboard_arrow_up
item

din.