• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
 • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

Контакт инфо

Управа
 • Адреса: Ђуке Динића 4
 • Телефон: 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 515-048; 515-044
 • Факс: 018/ 257-525; 257-565;
Комерцијала
 • Адреса: Ђуке Динић 4
 • Телефон: 018/ 513-596

Најновије вести и активности

 • person
 • access_time 29.12.2023

РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦА У ДАНЕ НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА

Све пијаце на територији Града Ниша на којима ЈКП за пијачне услуге "Тржница" Ниш обавља комуналну делатност управљања, неће радити за време државног празника Нова година 01.01.2024. године и верског празника - први дан Божића 07.01.2024. године.

 • person
 • access_time 21.12.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ПРОДАЈНИХ МЕСТА НА ПИЈАЦИ „Тврђава“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ПРОДАЈНИХ МЕСТА НА ПИЈАЦИ „Тврђава“

 • person
 • access_time 02.11.2023

Обилазак радова на пијаци "Криве ливаде"

У склопу реконструкције и наткривања пијаце „Криве ливаде“, запослени у одељењу за одржавање објеката и инсталација ЈКП „Тржница“ Ниш у претходном периоду извршили су  уклањање тезги и објеката са платоа пијаце. Том приликом уклоњено је око 200 тезги у прољопривредном и робном делу пијаце. Дана 02.11.2023. године, в.д. директора ЈКП „Тржница“ Ниш Горан Ђорђевић и руководилац сектора  пијачне управе и техничких послова Никола  Ждраљевић, обишли су радове на пијаци и том приликом разговарали са корисницима услуга ЈКП „Тржница“ Ниш. В. д. директора Горан Ђорђевић информисао је грађане око динамике радова на реконструкцији пијаце, док је руководилац сектора  пијачне управе и техничких послова Никола  Ждраљевић закупцима дао ближе податке око начина издавања тезги и плаћања закупа за текућу и наредну годину. Подсећамо грађане да су дугогодишњи корисници наших услуга који су продавали пољопривредне производе на пијаци "Криве ливаде", своје место нашли на пијацама "Ћеле Кула" и "Тврђава" током трајања радова.

 • person
 • access_time 09.10.2023

О Г Л А С за отуђење покретних ствари- расходованих бетонских тезги из својине ЈКП“ТРЖНИЦА“ НИШ у поступку јавног надметања - лицитација

На основу члана 37 Статута ЈКП“Тржница“ Ниш, број 620-32017 од 03.03.2017.године и Одлуке Одлуке Надзорног одбора ЈКП“Тржница“ Ниш,  број 409-5/2018 од  08.10.2018.године и указане потребе одржавања поступака отуђења покретних ствари из својине предузећа  расходованих бетонских тезги,  дана  09.10.2023.године  расписује О Г Л А С за отуђење покретних ствари- расходованих бетонских тезги из својине ЈКП“ТРЖНИЦА“ НИШ у поступку јавног надметања - лицитација Услови отуђења: основна средства се продају у виђеном стању, а купац преузима ствари о сопственом трошку. Подаци о основним средствима која се отуђују: преглед расходованих тезги по спецификацији који су предмет отуђења, на платоу  пијаце „Тврђава“  у периоду од 8,00 часова до 10,00 часова, а више информација у Управи предузећа Ђуке Динић број 4, број телефона 018/257-525, факс 018/ 257-565, и моб. 063/ 449-182. Контакт особа Никола Ждраљевић,  моб.телефон у предузећу 063/ 449-182. Цена: понуђени износ цене за отуђење основних средстава-расходованих бетонских тезги износи  200,оо динара по комаду. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 10,оо динара. Плаћање се врши одједном, непосредно након спроведеног поступка и потписивања купопродајног уговора. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: након спроведеног јавног надметања-лицитације, основних средстава, предају се учеснику лицитације који је понудио највишу цену. Учесници: Учесници у поступку јавног надметања могу бити правна и физичка лица. Пријава за учешће у поступку јавног надметања мора да садржи: -за физичка лица: име и презиме, јмбг и адреса становања, - за правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис овлашћеног лица и печат. Одржавање поступка: јавно надметање-лицитација ће се спровести 11.10.2023.године  на платоу пијаце „Тврђава“ у 10 часова. Поступак јавног надметања сматра се  успелим ако је у поступку учествовао најмање један учесник. Објављивање огласа: оглас ће се објавити и на огласној табли предузећа у Управној згради ЈКП“Тржница“ Ниш, Ђуке Динић број 4 у Нишу. ЈКП“ТРЖНИЦА“ НИШ

 • person
 • access_time 04.10.2023

Јесење сређивање кванташке пијаце

Дана 02.10.2023 године обављена је акција јесењег сређивања Кванташке пијаце у којој су учествовали сви запослени у ЈКП „Тржница“ Ниш, на иницијативу руководиоца сектора пијачне управе и техничких послова Николе Ждраљевића, а коју је својим активним учешћем подржао в.д. директора Горан Ђорђевић. И поред редовног свакодневног одржавања пијаца, услед сезонског повећања обима продаје и куповине, указала се потреба за сређивањем Кванташке пијаце. Сви запослени у ЈКП "Тржница" Ниш су били ангажовани, у сакупљању смећа, чишћењу платоа, кошењу траве и одлагања чврстог и кабастог отпада у контејнере и велике пластичне кесе. Kванташка пијаца која ради 24 сата 7 дана у недељи, обавља промет на велико и мало, пољопривредно прехрамбених производа, и као таква мора бити увек уређена и очишћена, како би закупцима обезбедили добре услове за рад, а купцима несметану куповину.

 • person
 • access_time 18.09.2023

Крв за живот

Дана 18.09.2023 године, у просторијама управе ЈКП“Тржница“Ниш, организована је акција добровољног давања крви, у сарадњи са нишким Заводом за трансфузи

 • person
 • access_time 15.09.2023

15.09.2023. Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Заставе на управној згради ЈКП Тржнице Ниш, и на нишким пијацама.

 • person
 • access_time 08.09.2023

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поводом почетка реконструкције пијаце „Криве ливаде“ и актуелне ситуације у вези са тим, ЈКП „Тржница“ обавештава Нишлије да је закупцима пијачног простора, власицима монтажних објеката, чији објекти ометају радове у овој фази поступка реконструкције, послато обавештење о раскиду уговора о закупу места на време при чему су испоштоване клаузуле уговора којим је  предвиђено да уговор престаје да важи „уколико дође до реконструкције пијаце“ и дат отказни рок сходно уговору 15 дана од дана обавештења. Укупан број објеката који се уклањају је 17, од чега је 1 у власништву ЈКП „Тржница“ Ниш. Простор на коме се сада налазе локали су улаз у будућу пијацу. На простору пијаце нема власника, већ само закупаца простора са којима је ЈКП „Тржница“ разговарала, као и градоначелница у Кабинету и тада су им понуђене три  могућности: (а) уласка у саму пијацу и рад без прекода, (б) наставка рада и прелазак одмах у слободне локале без додатне лицитације и нових накнада или (в) промена локације и пресељење на неку другу пијацу. На разговору у Кабинету са закупцима тезги 31. јула 2023. године у 8.00 сати на састанку је био и Зоран Николић који је јуче злоупотребио медије и изговорио низ неистина, а коме је објашњено какве су могућности за наставак његовог рада. Подсећамо да су сви објекти на пијаци  монтажног типа, привременог карактера, без важеће грађевиснке или привремене дозволе. Закупацима локала биће понуђени и објекти који буду накнадно постављени на пијачни плато, после завршетка реконструкције. Реконструкцијом пијаце после 30 година Нишлије ће добити модерну наткривену пијацу са осветљењем, нивелисаним платоом, одвојене зелене од робне пијаце са дужим радним временом. ЈКП „Тржница“

Још вести

Горан Ђорђевић

Директор ЈКП

mail_outline

Нишке пијаце

keyboard_arrow_up
item

din.