• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
 • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

Контакт инфо

Управа
 • Адреса: Ђуке Динића 4
 • Телефон: 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 515-048; 515-044
 • Факс: 018/ 257-525; 257-565;
Комерцијала
 • Адреса: Ђуке Динић 4
 • Телефон: 018/ 513-596

Најновије вести и активности

 • person
 • access_time 22.05.2024

ОГЛАС о заснивању закупа пословног простора прикупљањем писаних понуда број - ЦВЕТНА ПИЈАЦА

На основу члана 3. и 4. Правилника о давању у закуп и начину коришћења пословног и пијачног простора – земљишта за постављање монтажних објеката на пијацама, објављује следећи:

 • person
 • access_time 24.04.2024

Обавештење за закупце на пијаци Криве ливаде

Закупци заинтересовани за закуп пијачних тезги на пијаци "Криве ливаде" у Нишу, који су 24.04.2024.год. поднели захтев и одабрали жељену пијачну тезгу, могу од четвртка, 25.04.2024. године, у 9 часова уплатити закупнину. Уплату је потребно извршити најкасније до 27.04.2024. године, у супротном одбрана тезга биће поново доступна и потенцијално издата у закуп другим заинтересованим лицима. Заинтерсована лица која до сада нису била корисници услуга ЈКП "Тржница" Ниш биће благовремено позвана да учествују у поступку лицитације за одабрану тезгу.

 • person
 • access_time 24.04.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ - ПИЈАЦА КРИВЕ ЛИВАДЕ

ЈКП “Тржница“ Ниш обавештава заинтересоване грађане да пијаца Криве ливаде у Нишу почиње са радом у петак 26.04.2024.год. и позива субјекте заинтерсоване за закуп пијачних тезги да се благовремено јаве управи предузећа. Захтев за закуп жељене тезге подноси се у форми обрасца и може се предати почев од 24.04.2024.год. у 11:45 часова, на пијаци "Тврђава", у канцеларији наплате у хали за сир.  Образац захтева преузети путем сајта или на адресу ЈКП “Тржница“ Ниш, Ђуке Динић број 4. ЈКП“Тржница“ Ниш Образац Захтева Решење о образовању комисије Одлука

 • person
 • access_time 29.12.2023

РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦА У ДАНЕ НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА

Све пијаце на територији Града Ниша на којима ЈКП за пијачне услуге "Тржница" Ниш обавља комуналну делатност управљања, неће радити за време државног празника Нова година 01.01.2024. године и верског празника - први дан Божића 07.01.2024. године.

 • person
 • access_time 21.12.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ПРОДАЈНИХ МЕСТА НА ПИЈАЦИ „Тврђава“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ПРОДАЈНИХ МЕСТА НА ПИЈАЦИ „Тврђава“

 • person
 • access_time 02.11.2023

Обилазак радова на пијаци "Криве ливаде"

У склопу реконструкције и наткривања пијаце „Криве ливаде“, запослени у одељењу за одржавање објеката и инсталација ЈКП „Тржница“ Ниш у претходном периоду извршили су  уклањање тезги и објеката са платоа пијаце. Том приликом уклоњено је око 200 тезги у прољопривредном и робном делу пијаце. Дана 02.11.2023. године, в.д. директора ЈКП „Тржница“ Ниш Горан Ђорђевић и руководилац сектора  пијачне управе и техничких послова Никола  Ждраљевић, обишли су радове на пијаци и том приликом разговарали са корисницима услуга ЈКП „Тржница“ Ниш. В. д. директора Горан Ђорђевић информисао је грађане око динамике радова на реконструкцији пијаце, док је руководилац сектора  пијачне управе и техничких послова Никола  Ждраљевић закупцима дао ближе податке око начина издавања тезги и плаћања закупа за текућу и наредну годину. Подсећамо грађане да су дугогодишњи корисници наших услуга који су продавали пољопривредне производе на пијаци "Криве ливаде", своје место нашли на пијацама "Ћеле Кула" и "Тврђава" током трајања радова.

 • person
 • access_time 09.10.2023

О Г Л А С за отуђење покретних ствари- расходованих бетонских тезги из својине ЈКП“ТРЖНИЦА“ НИШ у поступку јавног надметања - лицитација

На основу члана 37 Статута ЈКП“Тржница“ Ниш, број 620-32017 од 03.03.2017.године и Одлуке Одлуке Надзорног одбора ЈКП“Тржница“ Ниш,  број 409-5/2018 од  08.10.2018.године и указане потребе одржавања поступака отуђења покретних ствари из својине предузећа  расходованих бетонских тезги,  дана  09.10.2023.године  расписује О Г Л А С за отуђење покретних ствари- расходованих бетонских тезги из својине ЈКП“ТРЖНИЦА“ НИШ у поступку јавног надметања - лицитација Услови отуђења: основна средства се продају у виђеном стању, а купац преузима ствари о сопственом трошку. Подаци о основним средствима која се отуђују: преглед расходованих тезги по спецификацији који су предмет отуђења, на платоу  пијаце „Тврђава“  у периоду од 8,00 часова до 10,00 часова, а више информација у Управи предузећа Ђуке Динић број 4, број телефона 018/257-525, факс 018/ 257-565, и моб. 063/ 449-182. Контакт особа Никола Ждраљевић,  моб.телефон у предузећу 063/ 449-182. Цена: понуђени износ цене за отуђење основних средстава-расходованих бетонских тезги износи  200,оо динара по комаду. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 10,оо динара. Плаћање се врши одједном, непосредно након спроведеног поступка и потписивања купопродајног уговора. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: након спроведеног јавног надметања-лицитације, основних средстава, предају се учеснику лицитације који је понудио највишу цену. Учесници: Учесници у поступку јавног надметања могу бити правна и физичка лица. Пријава за учешће у поступку јавног надметања мора да садржи: -за физичка лица: име и презиме, јмбг и адреса становања, - за правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис овлашћеног лица и печат. Одржавање поступка: јавно надметање-лицитација ће се спровести 11.10.2023.године  на платоу пијаце „Тврђава“ у 10 часова. Поступак јавног надметања сматра се  успелим ако је у поступку учествовао најмање један учесник. Објављивање огласа: оглас ће се објавити и на огласној табли предузећа у Управној згради ЈКП“Тржница“ Ниш, Ђуке Динић број 4 у Нишу. ЈКП“ТРЖНИЦА“ НИШ

 • person
 • access_time 04.10.2023

Јесење сређивање кванташке пијаце

Дана 02.10.2023 године обављена је акција јесењег сређивања Кванташке пијаце у којој су учествовали сви запослени у ЈКП „Тржница“ Ниш, на иницијативу руководиоца сектора пијачне управе и техничких послова Николе Ждраљевића, а коју је својим активним учешћем подржао в.д. директора Горан Ђорђевић. И поред редовног свакодневног одржавања пијаца, услед сезонског повећања обима продаје и куповине, указала се потреба за сређивањем Кванташке пијаце. Сви запослени у ЈКП "Тржница" Ниш су били ангажовани, у сакупљању смећа, чишћењу платоа, кошењу траве и одлагања чврстог и кабастог отпада у контејнере и велике пластичне кесе. Kванташка пијаца која ради 24 сата 7 дана у недељи, обавља промет на велико и мало, пољопривредно прехрамбених производа, и као таква мора бити увек уређена и очишћена, како би закупцима обезбедили добре услове за рад, а купцима несметану куповину.

Још вести

Горан Ђорђевић

Директор ЈКП

mail_outline

Нишке пијаце

keyboard_arrow_up
item

din.