• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
 • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

Контакт инфо

Управа
 • Адреса: Ђуке Динића 4
 • Телефон: 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 515-048; 515-044
 • Факс: 018/ 257-525; 257-565;
Комерцијала
 • Адреса: Ђуке Динић 4
 • Телефон: 018/ 513-596

ЛИЦИТАЦИЈЕ

 • person
 • access_time 18.06.2024

О Г Л А С о јавној лицитацији за стицање права коришћења магацинског простора на пијаци „Криве Ливаде“

Обавештавају се корисници пијачних услуга да ће се лицитација за магацински простор број 33 и 35 на пијаци „Криве Ливаде“ одржати дана 21.06.2024. године са почетком од 1200 часова. - Оглас можете преузети на овом линку.

 • person
 • access_time 18.06.2024

ОГЛАС о јавној лицитацији за давање на коришћење корпе за бостан и диње

Обавештавамо сва правна и физичка лица, која у складу са Законом могу вршити промет пољопривредних производа, да ЈКП "Тржница“ Ниш организује јавну лицитацију за коришћење корпи за бостан и диње. ОГЛАС о јавној лицитацији за давање на коришћење корпе за бостан и диње можете преузети на следећем линку. Обавештење можете преузети на следећем линку. Све информације о броју и положају корпи за бостан и диње и о условима лицитације можете добити на самим пијацама до почетка лицитације или на телефоне: пијаца „Тврђава“ 018/511-939, пијаца„Ћеле–Кула“ 018/552-330, пијаца „Палилула“ 018/592-272, пијаца „Бубањ“ 018/262-455, пијаца „Дурлан - Башта“ 018/577-291, пијаца „Криве ливаде“ 018/206-307.

 • person
 • access_time 22.05.2024

ОГЛАС о заснивању закупа пословног простора прикупљањем писаних понуда број - ЦВЕТНА ПИЈАЦА

На основу члана 3. и 4. Правилника о давању у закуп и начину коришћења пословног и пијачног простора – земљишта за постављање монтажних објеката на пијацама, објављује следећи:

 • person
 • access_time 09.10.2023

О Г Л А С за отуђење покретних ствари- расходованих бетонских тезги из својине ЈКП“ТРЖНИЦА“ НИШ у поступку јавног надметања - лицитација

На основу члана 37 Статута ЈКП“Тржница“ Ниш, број 620-32017 од 03.03.2017.године и Одлуке Одлуке Надзорног одбора ЈКП“Тржница“ Ниш,  број 409-5/2018 од  08.10.2018.године и указане потребе одржавања поступака отуђења покретних ствари из својине предузећа  расходованих бетонских тезги,  дана  09.10.2023.године  расписује О Г Л А С за отуђење покретних ствари- расходованих бетонских тезги из својине ЈКП“ТРЖНИЦА“ НИШ у поступку јавног надметања - лицитација Услови отуђења: основна средства се продају у виђеном стању, а купац преузима ствари о сопственом трошку. Подаци о основним средствима која се отуђују: преглед расходованих тезги по спецификацији који су предмет отуђења, на платоу  пијаце „Тврђава“  у периоду од 8,00 часова до 10,00 часова, а више информација у Управи предузећа Ђуке Динић број 4, број телефона 018/257-525, факс 018/ 257-565, и моб. 063/ 449-182. Контакт особа Никола Ждраљевић,  моб.телефон у предузећу 063/ 449-182. Цена: понуђени износ цене за отуђење основних средстава-расходованих бетонских тезги износи  200,оо динара по комаду. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 10,оо динара. Плаћање се врши одједном, непосредно након спроведеног поступка и потписивања купопродајног уговора. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: након спроведеног јавног надметања-лицитације, основних средстава, предају се учеснику лицитације који је понудио највишу цену. Учесници: Учесници у поступку јавног надметања могу бити правна и физичка лица. Пријава за учешће у поступку јавног надметања мора да садржи: -за физичка лица: име и презиме, јмбг и адреса становања, - за правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис овлашћеног лица и печат. Одржавање поступка: јавно надметање-лицитација ће се спровести 11.10.2023.године  на платоу пијаце „Тврђава“ у 10 часова. Поступак јавног надметања сматра се  успелим ако је у поступку учествовао најмање један учесник. Објављивање огласа: оглас ће се објавити и на огласној табли предузећа у Управној згради ЈКП“Тржница“ Ниш, Ђуке Динић број 4 у Нишу. ЈКП“ТРЖНИЦА“ НИШ

 • person
 • access_time 16.06.2023

ОГЛАС о јавној лицитацији за давање на коришћење корпе за бостан и диње

Обавештавамо сва правна и физичка лица, која у складу са Законом могу вршити промет пољопривредних производа, да ЈКП "Тржница“ Ниш организује јавну лицитацију за коришћење корпи за бостан и диње. ОГЛАС о јавној лицитацији за давање на коришћење корпе за бостан и диње можете преузети на следећем линку. Обавештење можете преузети на следећем линку. Све информације о броју и положају корпи за бостан и диње и о условима лицитације можете добити на самим пијацама до почетка лицитације или на телефоне: пијаца „Тврђава“ 018/511-939, пијаца„Ћеле–Кула“ 018/552-330, пијаца „Палилула“ 018/592-272, пијаца „Бубањ“ 018/262-455, пијаца „Дурлан - Башта“ 018/577-291, пијаца „Криве ливаде“ 018/206-307.

 • person
 • access_time 30.03.2023

ОГЛАС о јавној лицитацији за стицање права коришћења пољопривредне тезге на пијаци „Дурлан“

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КОРИСНИЦИ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ДА ЋЕ СЕ ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ПРОДАЈНО МЕСТО ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕЗГЕ БРОЈ 18, ОДРЖАТИ ДАНА 31.03.2023.ГОДИНЕ У 09 ЧАСОВА НА ПИЈАЦИ „ДУРЛАН“ У ПРОСТОРИЈИ НАПЛАТЕ ЈКП „ТРЖНИЦА“ НИШ.

Горан Ђорђевић

Директор ЈКП

mail_outline
keyboard_arrow_up
item

din.